ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на подадените заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) и сключените договори по националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Гоце Делчев

 

Наименование на Сдружение на собствениците (СС)Регистрационен номер на ССНомер и дата на подаване на Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) в Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВСтатус на ЗИФП и дата на одобрение / отхвърлянеДоговор между Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ и ССДоговор за целево финансиране между Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ББР и Областен управител
1 „Гоце Делчев, жк Дунав бл18,бл19,бл.20, бл.21, вхА,бл.21,вхБ,бл.22” ГД/СССРЕС/2015/11 91-00-57 от 19.02.2015г. Одобрено на 24.02.2015 г. 11/24.02.2015г. ЕЕ80/04.03.2015
2 „гр.Гоце Делчев, ж.к. „Дунав”, бл.13, бл.14, бл.15, бл.16, бл.17” ГД/СССРЕС/2015/12 91-00-62 от 20.02.2015г. Одобрено на 24.02.2015 г. 12/24.02.2015г. ЕЕ79/04.03.2015
3 „гр. Гоце Делчев, ул.Полковник Борис Дрангов, бл.34, вх. А, Б, В, Г и Д” ГД/СССРЕС/2015/13 91-00-79 от 27.02.2015г. Одобрено на 04.03.2015 г. 15/04.03.2015 ЕЕ141/20.03.2015
4 „гр. Гоце Делчев, ж.к. „Юг”, бл.3, вх.А и вх.Б” ГД/СССРЕС/2015/14 91-00-67 от 25.02.2015 г. Одобрено на 25.02.2015 г. 13/25.02.2015 ЕЕ81/04.03.2015
5 „гр.Гоце Делчев, ж.к. „Юг”, блок 6 вход А, блок 6 вход Б, блок 7” ГД/СССРЕС/2015/15 91-00-80 от 04.03.2015г. Одобрено на 04.03.2015 г. 16/04.03.2015 ЕЕ142/20.03.2015
6 "гр.Гоце Делчев, ж.к. „Дунав”, бл.23, бл.24, бл.25 вход А, блок 25 вход Б, бл.26” ГД/СССРЕС/2015/16 91-00-78 от 27.02.2015г. Одобрено на 04.03.2015 г. 14/04.03.2015 ЕЕ140/20.03.2015
7 „гр.Гоце Делчев, ж.к. Юг бл.8 вх.А, бл.8 вх.Б, бл.9” ГД/СССРЕС/2015/17 91-00-82 от 04.03.2015г. Одобрено на 04.03.2015 г. 17/04.03.2015 ЕЕ143/20.03.2015
8 „гр.Гоце Делчев, ул.Шипка №7, ул.Пенчо Славейков №16 и ул.Пенчо Славейков №18” ГД/СССРЕС/2015/18 91-00-91 от 09.03.2015г. Одобрено на 09.03.2015 г. 19/10.03.2015 ЕЕ196/20.03.2015
9 „гр. Гоце Делчев, ж.к.“Дунав“, бл.9, бл.10, бл.11, бл.12” ГД/СССРЕС/2015/19 91-00-92 от 09.03.2015 г. Одобрено на 09.03.2015 г. 20/10.03.2015 ЕЕ197/20.03.2015
10 „гр.Гоце Делчев, ул. Драма 49, вх.А, вх.Б и вх.В” ГД/СССРЕС/2015/20 91-00-93 от 09.03.2015г. Одобрено на 09.03.2015 г. 21/10.03.2015 ЕЕ198/20.03.2015
11 1. „гр.Гоце Делчев, ул.Щип 2, вход А, вход Б”
2. „Гоце Делчев, ул.Спаска Фурнаджиева №4 и ул.Попови ливади №1”
ГД/СССРЕС/2015/21

ГД/СССРЕС/2015/22
91-00-105 от 16.03.2015г. Одобрено на 16.03.2015 г. 22/17.03.2015 ЕЕ316а/09.04.2015

ЕЕ316б/09.04.2015
12 „Гоце Делчев, ж.к. „Юг”, Блок 1, вход А и Б” ГД/СССРЕС/2015/23 91-00-114 от 20.03.2015г Одобрено на 21.03.2015 г. 23/21.03.2015 ЕЕ458/09.04.2015
13 „гр.Гоце Делчев, ж.к. Дунав, бл.7, блок 8” ГД/СССРЕС/2015/24 91-00-112 от 19.03.2015г Одобрено на 19.03.2015г 24/21.03.2015 ЕЕ439/01.04.2015
14 „гр.Гоце Делчев, ул. Драма 49, вх.Г, вх.Д, вх.Е” ГД/СССРЕС/2015/25 91-00-117 от 21.03.2015 г. Одобрено на 21.03.2015 г. 25/21.03.2015 ЕЕ457/09.04.2015
15 "гр.Гоце Делчев, ул.Гоце Делчев 29, входове Б, Г и Д" ГД/СССРЕС/2015/26 91-00-127 от 26.03.2015 г. Одобрено на 26.03.2015 г. 29/27.03.2015 ЕЕ522/15.04.2015
16 "гр.Гоце Делчев, ж.к. „Дунав”, бл.4, бл.5, бл.6" ГД/СССРЕС/2015/27 91-00-121 от 25.03.2015 г. Одобрено на 27.03.2015 г. 28/27.03.2015 ЕЕ520/15.04.2015
17 „гр.Гоце Делчев, ул.Илинден №1, №3 и №5 и ул.Ал.Стамболийски 25, вх.А и Б” ГД/СССРЕС/2015/28 91-00-129 от 30.03.2015 Одобрено на 30.03.2015 г. 31/31.03.2015 ЕЕ553/14.04.2015
18 "гр.Гоце Делчев, ж.к. „Дунав”, бл.1, бл.2, бл.3" ГД/СССРЕС/2015/29 91-00-123 от 26.03.2015 Одобрено на 27.03.2015 г. 30/27.03.2015 ЕЕ521/15.04.2015
19 гр.Гоце Делчев, ж.к.Юг, блок 4 вход А и вход Б, блок 5 ГД/СССРЕС/2015/30 91-00-149 от 14.04.2015 г. Одобрено на 14.04.2015 г. 33/15.04.2015 ЕЕ675/04.05.2015
20 „гр.Гоце Делчев, ул. Драма 51, вход А, вход Б, вход В, вход Г” ГД/СССРЕС/2015/32 94-00-1674 от 12.05.2015г. Одобрено на 18.05.2015 г. 48/21.05.2015 ЕЕ969/15.06.2015
21 „гр. Гоце Делчев, ул. „Илинден“ №8, вход А, вход Б, вход В“ ГД/СССРЕС/2015/33 63-00-48 от 23.06.2015 г. Одобрено на 24.06.2015 г. 53/24.06.2015 EE1178/09.07.2015