Методически указания

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

Изменени Методически указания - октомври 2015

горе
Образци за попълване

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

Приложение No. 12 : Декларация - нечлен на СС

Приложение No. 11 : Договор за целево финансиране - октомври 2015

Приложение No. 10 : Договор СС - община

Приложение No. 5 : Заявление за интерес и финансова помощ

Приложение No. 4.1 : Заявление за регистрация на Сдружение на собствениците в общината

Приложение No. 13 : КЛ областен управител

Приложение No. 4.2 : Образец от подписа на представляващия Сдружението на собствениците

Приложение No. 1 : Покана за свикване на ОС за учредване на СС

Приложение No. 15 : Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)

Приложение No. 7 : Покана за свикване на ОС на СС

Приложение No. 16 : Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

Приложение No. 8 : Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Приложение No. 2 : Протокол от залепване на поканата за учредване на СС

Приложение No. 3 : Протокол от ОС за учредяване на СС

Приложение No. 17 : Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

Приложение No. 9 : Протокол от ОС на СС

Приложение No. 4 : Споразумение за създаване на СС

Приложение No. 6 : Справка за ССО

Приложение No. 14 : Схема минимални помощи

горе